Klimaaktiv Mobil – primer nacionalnega okvira v podporo mobilnostnemu menedžmentu – Robert Thaler

Prikaz pilotnih projektov in mobilnostnih rešitev v Avstriji, katerih namen je pokazati, da so okolju prijazne rešitve v prometu mogoče. Gre za program, ki se osredotoča na motiviranje in nudenje podpore pri ozaveščanju in izobraževanju podjetjem, občinam in drugim “ustvarjalcem” prometa. Projekt Klimaaktiv Mobil je predstavil dr. Robert Thaler z ministrstva za okolje Republike Avstrije.

Kategorije: Ekologija