Zavezništvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb

Pri obnovi javnih stavb se soočamo z različnimi izzivi: visoka raba energije in s tem povezani stroški; spomeniška zaščita stavb in s tem povezane omejitve pri posegih; dotrajani in neučinkoviti stavbni sistemi; pomanjkanje lastnih sredstev za izvedbo obnove in podobno. Problemi so izrazito multidisciplinarni, zato je nujno sodelovanje institucij znanja (Univerze) in podjetij, ki poskrbijo za preverbo rešitev v prakse in njihovo implementacijo. Temeljni namen »zavezništva znanja« je spodbujati inovacijske aktivnosti v okviru visokošolskega okolja, poslovnega sveta ter širšega družbeno-ekonomskega okolja. Projekt je bil izbran kot dobra praksa nagradnega natečaja v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>