Cena energije? – Elektroenergetska prihodnost Slovenije – 1.del

Studio 12(56:42) Zakaj Slovenija potrebuje nove elektrarne? Kako odvisni smo od elektrike? Analiza trenutnega stanja in situacija sedanje elektroenergetske porabe in oskrbe v Slovenije. Razprava o viziji, načrtih in rešitvah za prihodnost, vprašanja občinstva. Vida Petrovčič, mag. Vida Ogorelec Wagner, dr. Pavel Omahen, dr. Vlado Dimovski, prof. dr. Rafael Mihalič, dr. Franc Žlahtič, dr. Peter Novak, dr. Tomaž Žagar