Čutila in razvoj senzitivnosti

Studio 12(20:00) Petero čutil predstavlja naše senzorje ali inštrumente, preko katerih smo v stiku s svetom, ki nas obdaja. Vsako čutilo na svoj način dopolnjuje celoto vtisov, dodaja svoj vidik. Dražljaji iz okolice vzdražijo čutila in na zapleten način prehajajo v živčni sistem vse do možganov. Tako pridobljene vtise razumsko fiksiramo – ovrednotimo, analiziramo, interpretiramo ter glede na predhodne izkušnje in znanja, ki so že pospravljena v predalčkih, primerjamo, sklepamo, predvidevamo, se orientiramo, odločamo. Lahko rečemo da so čutila nekakšen podaljšek razuma. Običajno so čutila usmerjena navzven, v zunanji objektivni svet. Hkrati pa imajo tudi skrit, globlji pomen, lahko bi rekli da so čutila kot nekakšna vrata v energijske svetove ….