dr. Türk za Studio 12: Komentar stanja medijev v Sloveniji

(6:16) “Imamo precej potrošniški odnos do medijev in mediji ta odnos stimulirajo … Imamo veliko potvarjanja, imamo veliko slabo premišljenih trditev. Novinarske asociacije se zavzemajo za določene standarde etičnega poročanja …  Lahko bi se bolj potrudili, da se resnica ugotavlja in lahko bi bilo manj motivacije škodovanja.”
Zadnji, tretji del pogovora. Predsedniku smo zastavili dve vprašanji o medijih: Kako ocenjujete delovanje medijev pri nas – v teh, ekonomsko zaostrenih pogojih dela? Ali je trenutno krizo na medijskem področju potrebno reševati na državni ravni, ali pa gre za krizo medijev, ki je globalnega značaja in jo je potrebno reševati širše?