Energijski prepleti – splošno o kvaliteti prostora 1. del

Studio 12(20:00) Tako kot ima človek fizično telo in hkrati nevidno psihološko, razumsko in duhovno dimenzijo, ima tudi zemlja svojo zunanjo in notranjo razsežnost. Zunanje značilnosti nekega področja ali kraja določajo kvaliteto življenja, enako tudi običajnim čutilom nevidne značilnosti pokrajine in mest, nenehno vplivajo na nas. Tako psihološko, kot energijsko. Albert Einstein je že davnega leta 1925 dejal, da je po splošni teoriji relativnosti, prostor brez etra nepojmljiv, saj se v takšnem prostoru ne bi mogla širiti svetloba, prav tako pa ne bi bilo nikakršne možnosti za obstoj standardov prostora. Iz tega lahko sklepamo, da je eter nekakšen kalup, skozi katerega se prevajajo energije.