Globalno učenje (slo/ang)

Studio 12(21:00) Svet postaja vse manjši in mi, njegovi prebivalci vse bolj povezani ter soodvisni. Spoznavanje drugih kultur, odgovorno vedenje do skupnega planeta, mir in sodelovanje, razumevanje vzrokov in posledic, vzorcev ter porazdeljenosti moči je le nekaj aspektov globalnega učenja – učenja za današnji čas. Vključevanje globalne miselnosti v vsa starostna obdobja in v vse sfere življenja je ključno za odgovorno ter kompetentno soočanje z globalnimi izzivi prihodnosti. Globalnost, povezanost, skupnost so besede, ki naj se zasidrajo v zavest vsakega posameznika, predvsem v zavesti mladih, ki bodo gradili svet prihodnosti. O globalnem učenju so v oddaji spregovorili dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport, Pete Davis, neodvisni svetovalec za globalno učenje v Veliki Britaniji, Eva Marn, predsednica sveta Sloge, Max Zimani iz Društva afriški center in Darja Rokavec, pedagoginja na Gimnaziji Ptuj.