Pogovori: Paramhans Svami Maheshwarananda

Studio 12(9:15) Paramhans Svami Maheshwarananda, svetovno znani ambasador miru in avtor sistema Joga v vsakdanjem življenju, o duhovni poti sodobnega človeka.