Trajnostna energetska politika po uveljavitvi lizbonske pogodbe – povzetek

Studio 12(17:48) Za doseganje zastavljenih ciljev razvoja učinkovite trajnostne energetske politike Evropske unije 20-20-20, so tudi smernice razvoja v okviru podjetništva, razvoja industrije in trajnostnega gradbeništva. Tako ima generalni direktorat za industrijo in podjetništvo, ki pokriva tudi gradbeništvo, za cilj, poiskati tiste panoge oz. dejavnosti znotraj panog, ki so lahko v globalnem merilu konkurenčne, kar trajnostno gradbeništvo tudi je. Na inštitutu Jožef Štefan v sodelovanju z drugimi partnerji že pripravljajo strokovne podlage za nacionalni energetski program, ki temelji na vrsti predhodnih analiz, ki temeljijo na modelskih izračunih. Tako bo potrebo vrsta izvedbenih instrumentov energetske politike s povezovanjem vseh akterjev, kamor naj bi bili vključeni tudi energetska učinkovitost in obnovljivi viri v javnem sektorju. Novost so tudi nove energijske nalepke, ki niso več označene kot gospodinjski aparati, ampak se imenujejo naprave ki so povezane z energijo, kar vključuje avtomobilske pnevmatike in okna, ki lahko vplivajo na porabo energije.