Voda in odlagališča v Sloveniji – 2. del.

Studio 12(15:48) Prof. dr. Mihael Jožef Toman, Biotehnična fakulteta v Ljubljani – Vpliv toplih voda na rečne eko sisteme, klor v vodi gospodinjstev, kam na pregled pitne vode, okužbe z bakterijami, bakterijske okužbe vode v bolnišnicah, čistilne naprave in vloga sosednih držav do onesnaževanja vod v Sloveniji.