Zeleno javno naročanje – priložnosti in dobre prakse

(12:30) Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve je pripravila zanimivo konferenco z naslovom Zeleno javno naročanje – priložnosti in dobre prakse. Osnovno vodilo pri pripravi konference je bila želja, seznaniti zainteresirano javnost z možnostmi in priložnostmi, ki jih zeleno javno naročanje prinaša za ustvarjanje novih poslovnih možnosti ob zmanjševanju vplivov na okolje. Obenem pa so spregovorili tudi o pravnih vidikih in rešitvah ter predstavili primere dobrih praks v Veliki Britaniji, na Švedskem, v Avstriji in Sloveniji. Zanimanje za tovrstne vsebine je očitno kar precejšnje, kar je potrdil tudi izjemno velik interes za obravnavane vsebine. Sama konferenca je bila posvečena tudi predstavitvi politike Evropske unije na področju zelenega javnega naročanja in predstavitvi akcijskega načrta Republike Slovenije za zeleno javno naročanje.