Vloga medijev v medkulturnem dialogu (slo/ang)

Vloga medijev v medkulturnem dialogu(12:26) Mediji imajo precejšen vpliv na javno mnenje. S svojim poročanjem lahko delujejo konstruktivno in razširjajo pogled svojim odjemalcem. Lahko pa so tisti, ki ustvarjajo stereotipe, strahove in fobije v odnosu do drugačnih posameznikov ali kulturnih skupnosti. Kje lahko zasledimo ključne probleme medijev? Kaj so izzivi in kaj lahko storimo gledalci oz. bralci, da bi pozitivno vplivali na razvoj sodobnih medijev?

Kategorije: Evropski kotiček