Nasilje otrok nad starši

Nasilje otrok nad starši(25:00) Kot v vsakem odnosu, se tudi v odnosu otrok do staršev lahko zgodi, da pride do nasilja, ne glede na to ali je v družini nasilno vedenje pred tem že prisotno. Nemoč, jeza in frustracija, ki jo morda doživlja otrok, lahko že v zgodnjih letih pripelje do tega, da ta udari starša. Vloga staršev vsekakor je, da postavijo jasne meje, ki ne bodo preohlapne, a tudi ne pretirano stroge, saj tudi to lahko pripelje do nasilnega vedenja. Kako torej vzgojiti svojega otroka, da bo zrasel v samostojno, iskreno, kreativno in zrelo osebnost? Kako reagirati v situacijah, ko so otroci nasilni do svojih staršev? O tem smo se pogovarjali s predsednico društva za nenasilno komunikacijo, Katjo Zabukovec Kerin.