Življenje v veliki družini s Sašo Einsiedler

Studio 12(25:00) Življenje v družinah z veliko otroki je bistveno drugačno od običajnih družin z enim ali dvema. Zahteva iznajdljivost in prilagodljivost vseh udeleženih, predvsem pa veliko odgovornost, potrpežljivost in doslednost nosilcev “projekta”. Delitev vlog v veliki družini je zelo pomembna, zato se otroci že zgodaj soočijo z določenimi nalogami in odgovornostmi, česar otrokom v manjših družinah pogosto ni treba.
Starejši bratje in sestre pazijo na mlajše, pomoč v gospodinjstvu je več kot nujna, predvsem pa se otroci že zgodaj soočijo z razlilčnimi izzivi, kot je iskanje primerne vloge in položaja v družini, kar pa je odlična popotnica za življenje.