Paramhans Swami Maheshwarananda: ”Roka, ki pomaga …” (slo/ang)

Studio 12(9:41) ”… je vredna več, kot roka sklenjena v molitev.” Swami Maheshwarananda poziva k pomoči sočloveku, k ljubezni in zaščiti drugih bitij ter našega planeta, k preseganju sporov med religijami, k ustvarjanju srečnih družin, ki so jedro naše družbe… Tudi to je joga.