Resnica in poti do nje

V znamenju Ovna

34:10

2010 – Sončevo leto

V znamenju vodnarja

37:04

Razmišljanja … Pomlad