Družba in človekova narava

 (40:00) Družba je živ sistem, ki se nenehno spreminja in išče ustrezne poti razvoja. Živimo v svetu, ki ga zadnja stoletja kreira in vodi kapital ter težnja po materialnih dobrinah. Pa je sedanja družbena ureditev zgrajena na ustreznih temeljih? Ali odgovarja na realne potrebe človeka? Dejstvo je, da se danes nahajamo na eni od večjih prelomnic, ko bo potrebno družbene temelje spremeniti ali jih obogatiti z drugačnimi vrednotami. Vprašanje pa je, kako to spremembo ustrezno uresničiti. V studiu smo gostili publicista in predavatelja Zorana Železnikarja in govorili tako o izzivih družbe, kot tudi človeka znotraj nje.

 

Kategorije: Človek in družba

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>