Evropska energetska politika: ključni dejavnik samozadostne in nizkoogljične evropske družbe

(1:53:23)  Evropska unija je energetsko močno odvisna od držav nečlanic, predvsem od Rusije. EU uvozi skoraj 90 odstotkov nafte, 66 odstotkov plina in 42 odstotkov fosilnih goriv. EU ima v naslavljanju teh izzivov naslednje cilje:1) zanesljivost oskrbe: zagotavljanje svojih lastnih energetskih virov in razvoj energetskega omrežja 2) konkurenčnost: zagotavljanje sprejemljivih cen energentov, da te ne bodo ovira konkurenčnosti evropskega gospodarstva in 3 )trajnost: razvoj obnovljivih virov energije, zmanjševanje porabe in boj proti podnebnim spremembam. Posnetek razprave, Hotel LEV, junij 2014.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>