Državjanski forum Celje – povzetek

Studio 12(7:08) Seznanjanje mladih z delovanjem Evropskega parlamenta in z vsebinami, s katerimi se ta pomembna evropska institucija srečuje, je zagotovo ena pomembnejših prioritet, ki zagotavlja razvoj participacije državljanov. Na Državljanskem forumu v Celju so imali glavo besedo ravno mladi, saj je tokratni forum potekal v avditoriju Šolskega centra Celje. Ti so gostom – poslanki Ljudmili Novak, poslanki dr. Romani Jordan Cizelj in poslancu Avreliju Juriju – zastavljali vprašanja o šolanju v tujini, o gospodarski krizi, širjenju Evropske unije, financiranju projektov ipd..

Kategorije: Evropski kotiček