Naj spregovorijo NVO: Turizem

Studio 12(15:00) Čeprav se mnogokrat ne zavedamo, imajo nevladne organizacije pomembno vlogo v raznih sferah turizma: od promocije Slovenije ter lokalnih turističnih zanimivosti in krajev, do spodbujanja mladih za udejstvovanje v domačem turizmu, za oživljanje ter ohranjanje podeželja in za spodbudo k širjenju obzorij preko potovanj v tujino. Turizem zagotovo ni nov pojav, vendar pa z razvojem infrastrukture, globalnim povezovanjem itd. doživlja vedno večji razmah ter postaja eden pomembnejših družbenih pojavov in panog. O turizmu, mobilnosti mladih ter spodbujanju k ohranjanju podeželja in tradicij smo govorili z naslednjimi predstavniki nevladnih organizacij: Karmen Burgar – Turistična zveza Slovenije, Igor Jurišič – Popotniško združenje Slovenije in Rok Roblek – Zveza slovenske podeželske mladine.