Naj spregovorijo NVO: Razvojno sodelovanje

Studio 12(15:00) Mednarodno razvojno sodelovanje ali uradna razvojna pomoč je pomoč, ki jo dajejo razvite države v podporo gospodarskemu, družbenemu in političnemu razvoju držav v razvoju. Razvojno sodelovanje je kot tako izraz solidarnosti in interesa razvitih držav. Posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja namreč ogrožajo mir, stabilnost in varnost v svetu. Slovenija je leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo postala država donatorica, kar pomeni, da glede na svojo razvojno politiko in skladno z razvojnimi cilji tisočletja in drugimi mednarodnimi zavezami prispevaj delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj.