Renesansa 2.0: (re)vizija Evrope ali kam jo vodijo sodobni miselni tokovi

Evropska unija je bila prvotno zgrajena na temelju gospodarskega povezovanja, vendar je to že zdavnaj presegla in sodelovanje razširila še na druga, mehka področja vpliva. Pri evropski ideji gre namreč tudi za povezovanje različnih kultur in hotenj, ki prav tako ustvarjajo podobo Evrope. Temeljne kulturne vrednote so tako poleg človeškega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, vladavine prava in človekovih pravic bistveni del evropskega projekta. Vloga umetnikov in znanstvenikov pri uveljavljanju teh vrednot v dobro evropskih državljanov in celotne Evropske unije je zato po mnenju Evropske komisije izjemno pomembna. Komisija je lansko leto začela s projektom „Nova zgodba Evrope“, s katerim poskuša Evropi vdihniti novo življenje. Zato je k sodelovanju povabila predvsem umetnike, intelektualce, znanstvenike, akademike, pa tudi druge evropske državljane, da skupaj premislijo zgodovino, vrednote, simbole in kulturne vidike, ki Evropejce povezujejo, in skupaj dorečejo novo vizijo Evrope.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>