Socialne razsežnosti evropske monetarne unije

alt(9:50) Socialne pravice so eno od najbolj občutljivih področij družbe. Po eni strani je zaradi nastalih družbenih neenakosti potrebno vzpostavljati mehanizme podpore socialno ogroženim. Po drugi strani pa zaradi gospodarske krize vse pogosteje slišimo, da je nujno krčiti sredstva tudi na socialnih področjih. Postavljeni smo pred dejstvo, da je socialno državo potrebno spremeniti, modernizirati. A kako? Kakšno prihodnost si želimo? Razprava z naslovom Socialne razsežnosti evropske monetarne unije je potekala na Univerzi v Mariboru v sklopu projekta ‘Več Evrope – več Slovenije’.