Igriva mediacija

Studio 12

(3: 10) ‘Zdrave’ medsebojne odnose je potrebno začeti vzgajati že zgodaj, čisto na začetku, pri otrocih, če želimo ustvariti ‘zdravo’ družbo. Zavod Kalejdoskop, Ideje za zdravo in barvito življenje, je v ubranem sodelovanju z otroki in strokovnimi sodelavci Vrtca Jelka, Zavodom IZRIIS in Studiem 12 ustvaril poučno lutkovno igrico, ki otrokom, vgojiteljem in staršem na preprost, razumljiv in igriv način približa pomen zdrave prehrane in ‘zdrave’ komunikacije.

Ob postavljanju ustreznih vprašanj, ki odražajo vključevanje tehnik mediacije in mirnega reševanja sporov, mediator (kmet) udeležence prepira (sadje in zelenjavo) privede do tega, da sami poiščejo skupno rešitev, s katero so vsi zadovoljni. Igriva mediacija zlasti poudari pomen medsebojnega poslušanja, raziskovanje problema s pomočjo postavljanja odprtih vprašanj (preden pridemo do sklepa, v čem je bistvo problema), povzemanje (preverimo, ali smo pravilno razumeli drugo stran), občutek razumevanja ter iskanje skupnih interesov in skupne rešitve (‘brainstorming’).

 

Kategorije: Medsebojni odnosi