Etika v medsebojnih odnosih

Studio 12(27:00) Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo. Tako je etika opisana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. V današnjem času, ko se soočamo s krizami družbe in vrednot je potrebno etiko pogledati tudi iz zornega kota medsebojnih odnosov. Naša tokratna gostja Dr. Tamara Ditrich poudari, da je etiko potrebno pogledati iz čim več zornih kotov in se ob tem vprašati, kam nas trenutna situacija pelje. Po mnenju Ditrichove je ravno etika in pomanjkanje te v medsebojnih odnosih in tudi v vseh ostalih družbenih sistemih razlog, da se družba nahaja v tako kritičnem in prelomnem času. Vsak med nami lahko začne pri sebi, z etičnim odnosom do sebe, do svojih bližnjih in do širše družbe.

Kategorije: Pisan svet odnosov