Postavitev družine

Studio 12(25:30)Z gostom Boštjanom Trtnikom, iz Šole čustvene inteligence, smo se posvetili metodi ‘postavitev družine’. Spregovorili smo o tem, kako so naši medsebojni odnosi zaznamovani z vzorci preteklosti. Določeni odnosi in čustvene vezi včasih segajo daleč nazaj, vse do naših prednikov. Z metodo ‘postavitev družine’, se na svojstven način odpremo in začutimo, kaj se dogaja in se je dogajalo v naših družinah. Z novo zavestjo, lahko pretekle vzorce tudi opustimo in nadomestimo z bolj ustreznimi. Vse skupaj bistveno izboljša naše razumevanje in medsebojne odnose z bližnjimi.

Kategorije: Medsebojni odnosi