Anton Komat: Vrednote – jutri, čez 15 let

(9:32) Na pogovornem večeru Vrednote – jutri, čet 15 let je Anton Komat, neodvisni raziskovalec, publicist in pisatelj, predstavil svoj pogled na vrednote.