Zoran Jankovič: Vrednote – jutri, čez 15 let

(5:06) Na pogovornem večeru Vrednote – jutri, čet 15 let je Zoran Janković, župan mesta Ljubljana, predstavil svoj pogled na to vprašanje.