Festival Mesto žensk – vpliv festivala na družbo

Studio 12(9:09) Tudi letos se je v Ljubljani zgodil, zdaj že petnajstič, festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk z naslovom Svetovni jug. Kakšen pomen se skriva za besedicama Svetovni jug, najbolje ilustrira njihov citat:

”Področje kulture in umetnosti ni ostalo imuno na vsesplošne smernice globalizacije, saj so vzorci razmišljanja, vrednot in etike distribuirani prek informacijskih mrež, ki so monopolizirane s strani prevladujočega tipa kulture, še vedno pa soobstajajo umetniške prakse s kritičnim pristopom do sodobne mutirane vizije družbe, ki briše zgodovino, razlike, identitete in specifičnosti, umetnost, ki reflektira širše ali lokalne, z nasiljem prepojene slike realnosti perifernega svetovnega Juga.”

Kakšen in kolikšen vpliv ima torej festival na širšo družbo? Je sodobna umetnost tista, ki lahko povzroči premike v družbi? Takšna in podobna vprašanja smo zastavili programski vodji festivala Mari Vujić, ter umetnicama Nataši Živković in Mariji Mojci Pungerčar, ki sta se na letošnjem festivalu predstavili s svojima umetniškima stvaritvama.