Širitev Evropske unije v luči gospodarske krize in medkulturnega dialoga

Studio 12(12:44) Širitev je eno izmed najmočnejših orodij politike Evropske unije, saj je prav privlačnost unije in želja postati njena članica pomagala preoblikovati države Srednje in Vzhodne Evrope v moderne in uspešne demokracije. Držav kandidatk za vstop v unijo je še kar nekaj. Se pa v tem času, ko je gospodarska kriza prizadela tako Evropo kot ostali svet, postavlja vprašanje, čemu dati prednost – sprejemu novih držav ali večji socialni in gospodarski povezanosti obstoječih članic evropske unije. Z vključevanjem novih držav je v uniji vse več različnih narodov, zaradi česar je vse pogostejši sovražni govor. O krepitvi medkulturnega dialoga so spregovorili evropski poslanci in župan Novega mesta.

Kategorije: Evropski kotiček