Državljanski forum Novo mesto – povzetek

Studio 12(7:04) Državljanski forum je potekal v dolenjski prestolnici, v Novem mestu. V razpravi so sodelovali: evropska poslanka Ljudmila Novak, evropska poslanca Lojze Peterle in Jelko Kacin ter župan Novega mesta gospod Alojzij Muhič. Uvodoma je bila precejšnja pozornost namenjena vprašanju vzpostavitev regij in samemu regionalnemu razvoju. Zanimiva je bila tudi pobuda o spremembi volilnega sistema, po katerem bi prav vsi državljani, torej tudi otroci, imeli svoj volilni glas. Eno od vprašanj se je nanašalo tudi na šolstvo in bolonjski sistem izobraževanja. Razprava se je ob zaključku usmerila še na vprašanje novih vrednot, ki jih v sedanjih kriznih časih potrebujemo – tako v Sloveniji, kot v EU.

Kategorije: Evropski kotiček