Delčki razstave: Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920

Studio 12(6:00) Impresionistični slikarji so kršili mnoga pravila, ki so se jih držali njihovi predhodniki. Zgodovinske teme so bile takrat v slikarstvu zelo razširjene, impresionisti pa so temu kljubovali in navdih črpali iz prizorov vsakdanjega življenja. Zavračali so upodabljanje idealne lepote in raje slikali stvari take, kot so v tistem trenutku dejansko bile. Slikarji so pogosto slikali v naravi, le tako so lahko bolj neposredno opazovali predmete in minljivost trenutka, še posebno sončne svetlobe. Impresionisti so v naravi videli kombinacije barv, ki se nenehno menjavajo pod vplivom menjajoče se svetlobe. Življenje so dojemali kot vrsto trenutkov in njihov cilj je bil nekatere od teh za vekomaj obeležiti. Nekaj trenutkov razstave Slovenski impresionisti in njihov čas 1890 – 1920 v Narodni galeriji v Ljubljani smo ujeli tudi mi. Zazrite se vanje; naj vas navdahnejo …