Slepota in umetnost – dr. Evgen Bavčar

dr. Evgen Bavčar, publicist, filozof in umetnik, se je v svojem razmišljanju dotaknil nekaterih svetovnih dogajanj na področju doživljanja umetnosti mimo vidnega čuta. Enega največjih izzivov označuje nujo po osvoboditvi iz klišejev in pogojnih refleksov preteklosti, ki so povezani s slepoto in slabovidnostjo. Predvsem v smislu predstav o neizmerni prikrajšanosti zaznave pri slepih in slabovidnih. Naloga, kako približati umetnost ljudem, ki so prikrajšani za enega izmed čutov, je precejšna, a vsekakor zelo uresničljiva, kar kažejo izjemni rezultatu tako v svetu, kot doma.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>